Kategórie
Vrúbľovanie

Podnože pre ovocné stromčeky – prehľad typov

Podnožie pri stromčekoch rozumieme rastliny, ktoré sa použijú na ďalšie pestovanie okrasných a ovocných stromov či rastlín. Využívajú sa teda na očkovanie alebo vrúbľovanie inej rastliny tak, aby došlo ku kombinácii ich vlastností. V prípade ovocných stromov tak podnože silne ovplyvňujú ich rast, veľkosť, dobu, kedy nastúpia do plodnosti a celkovú dĺžku života stromu. Medzi ďalšie vlastnosti, ktoré podnož definuje patrí pri stromoch napríklad mrazuvzdornosť, alebo schopnosť prospievať v rôznych druhoch pôd. Preto by sa typ podnože mal vyberať s ohľadom na stanovište, v ktorom stromček plánujeme vysadiť.

Podnože sa v škôlkach množia generatívne, alebo vegetatívne. V prípade generatívneho množenia sa jedná o pestovanie zo semena, kedy je výsledkom semenáč. Vegetatívne množenie ponúka viac možností a delí sa ďalej na vegetatívne množenie, kedy sa získavaný materiál oddeľuje od materskej rastliny až po zakorenenie. Sem patria: hríženie, delenie, kopčenie, odkopky a odnožovanie. Pokiaľ dochádza k oddeleniu rastlinného materiálu ešte pred jeho zakorenením, jedná sa o jeden z nasledujúcich typov: bylinné rezne, drevité rezne, koreňové rezne.

Podnože používané na pestovanie jabloní

Zakrpatené:
M27
– pôvodom z Anglicka, veľmi slabý rast, vhodná na vrúbľovanie bujnejšie rastúcou odrodou (pre tvary ako šité vreteno), pri vrúbľovaní slabo rastúcej odrody bude vhodná na pestovanie v kvetináčoch a iných nádobách

Slabo rastúce:
M9
– pôvodom z Anglicka, náchylnosť voči múčnatke a chrastavitosti je stredná, skôr citlivá na sucho a kvalitu pôdy, vyžaduje oporu pri pestovaní, skorý nástup do plodnosti

M26 – pôvodom z Anglicka, rastie slabo až stredne bujne, odolná voči mrazom a dobre znáša horšie pôdne podmienky, vyžaduje oporu najmä v prvých rokoch, ovocie na ňu môže dozrievať o niekoľko dní neskôr v porovnaní s inými podnožami, odolná voči vlnatke

P60 – pôvodom z Poľska, podnož, ktorá rastie skôr slabo, dobre odoláva mrazom, hodí sa do suchších pôd, naopak zle znáša pôdy premokrené a ťažké slabo rastúce, vyžaduje oporu

J-OH-A – stredne náchylná na chrastavitosť a múčnatku, naopak je veniec áchylná na vlnatku krvavú a šarlach

Stredne rastúce:
M7
– pôvodom z Anglicka, rastie stredne bujne, dobre odoláva mrazu, nie je náročná na pôdne podmienky a pri pestovaní nevyžaduje oporu

P14 – pôvodom z Poľska, stredne bujne rastúci (o niečo bujnejší, než M26, obzvlášť zo začiatku), nie je náročná na pôdu, vykazuje strednú odolnosť voči múčnatke a šarlachu, opora nie je nutná

MM106 – pôvodom z Anglicka, stredne bujne rastúci, vytvára rozložitejší koreňový systém, čoskoro nastupuje do plodnosti, dobre odoláva mrazu, hodí sa aj do vlhších a kamenistých pôd

B118 – stredne bujne rastúca, dobre mrazuvzdorná, vhodná do chudobnejších a suchších pôd, podobné vlastnosti majú aj podnože M27, J-OH-A alebo J-TE-E až J-TE-H

Antonovka – stredne až bujne rastúce podnož, tvorí relatívne robustný koreňový systém, dobre odoláva mrazu a hodí sa do vyšších a drsnejších polôh

Bujne rastúce:
A2
– pôvodom zo Švédska, bujne rastúce podnož, tvorí väčší koreňový systém a dobre odoláva mrazu, nie je náročná na pôdne podmienky, neskorší nástup do plodnosti

Jabloňový semenáč, „planá“ jabloň – generatívne množená podnož (zo semien), výborne kotví v pôde, obzvlášť ak by sme sa ju rozhodli navrúbľovať na pôvodnom stanovisku, vyksadzuje bujný rast, neskorší nástup do plodnosti, nie je náročná na pôdne podmienky.

Podnože na pestovanie hrušiek:

Kduloň MA– táto podnož rastie slabo, je dosť odolná voči chorobám, pomáha vylepšiť kvalitu i veľkosť plodov, hodí sa skôr do výživných pôd

Kdouloň S1 – pôvodom z Poľska, táto podnož rastie tiež slabo, nie je náchylná k nádorovosti koreňov, naopak tvorí silný konrenový systém, vďaka tomu ani nie je náchylná na sucho, skorý nástup do plodnosti, plodí bohato, vyžaduje oporu

Hrušňa Kirchensaller – podnož ktorá rastie bujne, nie je náročná na pôdu, má dobrý vplyv na veľkosť plodov

Semenáč – veľmi bujne rastúce podnož, dobre odolná mrazu, nenáchylná k chorobám, nie je náročná na pôdne podmienky, hodí sa aj do vyšších oblastí, vytvára mohutnejšiu koreňovú sústavu

Hrušňa kaukazská (Caucasica) – druh hruškového semenáča, bujne rastúci, dobre znáša aj suchšie pôdy, dobre odolná mrazu

Podnože na pestovanie sliviek:

St. Julien – jedná sa o slabo rastúce podnož, čoskoro nastupuje do plodnosti a plodí bohato, nepodrastá, ale je ciltivejšie na suché pôdy

Ryngle zelená – stredne bujne rastúce podnož, čoskoro nastupuje do plodnosti, odolná aj v ťažších pôdachá, tvorí silný koreňový systém

Wangenheimova – tiež stredne bujne rastúce podnož, vytvára plytší koreňový systém, vhodná do do výživných pôd, naopak sa príliš nehodí do suchých a piesočnatých lokalít, čoskoro nastupuje do plodnosti

Alycza – bujne rastúca podnož, tvorí silný koreňový systém, nenáročná na pôdne podmienky

Myrobalán – bujne rastúca podnož, nie je náročná na pôdne podmienky, tvorí skôr silný koreňový systém, môže podrastať

Podnože na pestovanie čerešní a višní

Maxma – je sa o zakrpatené rastúce podnož, nie je náročná na pôdne podmienky a hodí sa aj do vyšších poloch, stromčeky na tejto podnoži narastú do výšky okolo 2 m

Gisela 5,6 – slabo rastúce podnož, slabší rast o 40 – 60%, hodí sa do výživných pôd, korenie plytko, takže nutná opora, dobre odoláva mrazu, poskytuje kvalitné plody, hodí sa do živých plotov

Colt – stredne bujne rastúce podnož, často k dostaniu v našich záhradníctvach, dobre odoláva mrazu, čoskoro nastupuje do plodnosti a plodí bohato, nie je náročná na pôdne podmienky

Mahalebka – bujne rastúce podnož, hodí sa aj do náročnejších podmienok, dobre znáša nedostatok živín, kamenistej pôdy, alebo prísušok, ak má viac živín, rastie bujnejšie, odolná voči mrazom, niekedy sa jej tiež hovorí „turecká čerešňa“

F12 – bujne rastúce podnož, tvorí silnejší koreňový systém, znáša ťažšie pôdy, ale nie tie premokrené, dobre vzdoruje mrazom

Čerešňový semenáč/vtáčnica – bujne rastúce podnož, hodí sa do rôznych druhov pôd, odolná, tvorí silný koreňový systém, netrpí klejotokom.

Podnože na pestovanie broskýň, nektáriniek a marhúľ

St. Julien – slabo rastúce podnož, čoskoro nastupuje do plonosti, plodí bohato, nepodrastá, je ciltivá na sucho

Wavit – slabo rastúce podnož, vyselektované z odrody Wangenheimova, redukuje rast o 40 – 50%, hodí sa teda pre menšie pestovateľské tvary, prospieva v bohatších pôdach, skorý nástup do plodnosti

Pumiselect – slabo rastúce podnož, redukuje rast o 50%, vhodná do pôd s dostatkom živín, neznáša premokrené pôdy, nutné pestovať s oporou

Ryngle zelená – stredne bujne rastúce podnož, čoskoro nastupuje do plodnosti, hodí sa do ťažších pôd v ktorých dokáže vytvoriť silnejší koreňový systém

Montclar – táto podnož rastie stredne bujne, tvorí kvalitný koreňový systém, stromčeky na tejto podnoži nevyžadujú oporu a odolávajú mrazu aj suchu

Rubira – stredne bujne až bujne rastúce podnož, tvorí kvalitný koreňový systém, stromčeky nevyžadujú opory, podnož má dobrý vplyv na veľkosť plodov

Wangenheimova – stredne bujne rastúci, má plytší koreňový systém, vhodná do dobre živených pôd, nevhodná do suchých a ľahkých pôd, skorý nástup plodnosti

Adesoto – bujne rastúce podnož, tvorí silný koreňový systém, dobre rastie aj v suchších, ílovitých alebo vápencýh pôdach, plodí pevné ovocie

Rakoniewická – druh broskyňového semenáča, bujnejšie rastúci, dobrý koreňový systém, odolná kučeravosti

GF-677 – bujnejší rast, skorý nástup plodnosti, dobre znáša suchšie pôdy, odolná chloróze

Semenáč – bujnejší rast, dobre odolná voči mrazu, silný koreňový systém

BVA – generatívne množený broskyňový semenáč, bujnejší rast, dobre odolná voči mrazu

Mandloň – podnož s bujnejším rastom, vhodná aj do menej úrodných pôd, stromy tvoria väčšiu korunu

Tiež vám príde, že existuje súvislosť medzi bujnosťou rastu a uvádzanou odolnosťou podnožia voči chorobám a tolerancií k menej kvalitným pôdam? Je to tak. Bujne rastúce podnože a obzvlášť semenáče patria medzi podnože najodolnejšie. Viaže sa k nim aj dlhovekosť. Stromy na semenáčových podnožiach sa dožívajú zďaleka najvyššieho veku, zatiaľ čo tie na slabo rastúcich podnožiach môžu byť záležitosťou iba na 10 -20 rokov. Nevýhodou semenáčov môže byť pre niekoho veľký vzrast, s ktorým sa treba počítať pri výsadbe. Pokiaľ chcete na takejto podnoži strom sadiť, vezmite do úvahy vhodný spôn (vzdialenosť od ostatných stromov, prípadne predmetov, domov, atď.)

Ukážka rezu podnožia tzv. na ostro (Jedná sa o jarný rez po ujatí očiek):


Zdroje: Adobe Stock, www.ovocne-stromky.cz, www.ovoce.hlucinsko.eu, www.zahradnictvikruh.cz/prehled-podnozi-pro-ovocne-stromky-pg24.phpYoutube kanál Marek Trávníček