Kategórie
Ekológia

Ako sa vyrába papier

Papier je dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Využívame ho na písanie, tlač, osobnú hygienu a vo forme lepenky na prepravu produktov. V priebehu storočí sa vyrábal zo širokej škály materiálov – z vlákniny dreva, zberového papiera, bavlny, ľanu, hodvábu, ryžovej slamy, rybárskych sietí, kôry moruše papiernickej aj zo starého oblečenia. Viete ale, ako vyrobiť papier a koľkokrát sa dá recyklovať? Prečítajte si náš článok.

Výroba papiera

Základom na výrobu papiera v SR sú vlákna z celulózy – vláknina. Tá sa u nás získava predovšetkým z dreva ihličnatých stromov zbavených kôry alebo z triedeného zberového papiera.

Na spracovanie v papierenskom priemysle sa používajú vrchné časti kmeňov, drevo z prebierok a pilárska štiepka – tzn. drevo, ktoré už nejde spracovať na rezivo. Cieľom je extrahovať vlákna, a to sa vykonáva buď pomocou chemického, alebo mechanického procesu.

Prvým krokom v procese výroby papiera je výroba buničiny. Na to, aby sa vyrobila, musia byť oddelené tri hlavné zložky: kôra, vlákno a lignín.

Chemický spôsob získania vlákniny

Materiál sa zbaví kôry a naseká na štiepky. Ďalej sa štiepky premiestnia do tlakových nádob, kde za vysokej teploty a tlaku prebieha rozklad chemickej štruktúry lignínu na kvapalinu pomocou rôznych chemikálií, vrátane hydroxidu sodného a sulfidu sodného. Cieľom je zachovanie celulózy a degradácia lignínu.

Buničina sa melie vo vode na menšie vlákna (dochádza k štruktúrnej a rozmerovej zmene vlákien) a odfarbí. Mletie prebieha v mlecích zariadeniach nazývaných holandre. Pre lepšie vlastnosti papiera sa do zmesi pridáva množstvo chemických látok. Vzniknutý produkt – papierovina – sa ďalej spracováva na papierenskom stroji. Najskôr je potrebné zbaviť ju vlhkosti (obsahuje až 99% vody). Nasleduje odvodnenie na site natriasaním (pritom sa celulózové vlákna prepájajú a splsťujú). Ďalšia voda sa odčerpáva vývevami. Vzniknutý papierový pás prechádza žmýkacím lisom, kde je vytlačených až 50 % obsahu vody a až 90 % vody je v tomto výrobnom procese recyklovaných.

Potom papier prechádza sústavou sušiacich, väčšinou liatinových valcov vykurovaných parou (suší sa pri teplote vyššej ako 100 °C). Aby papier nebol veľmi savý, počas sušenia sa naň nanáša škrob

Nasleduje ochladenie a hladenie špeciálnym valcom – kalandrom. V tejto fáze sa tiež môže aplikovať ďalšia povrchová úprava, ktorá zlepšuje vlastnosti papiera. Na pridanie jasu, lesku a zvýšenie odolnosti proti vlhkosti sa používajú nátery.

Po zarovnaní okrajov sa nakoniec papier namotáva do roliek na kotúče, reže na formáty a odosiela zákazníkom.

Papier vyrobený chemickou cestou je obvykle lesklejší, hladší a kvalitnejší ako papier vyrobený mechanickou cestou.

Čo sa vyrába z papiera

Výrobky z papiera používame denne. Patria medzi ne bankovky, noviny, časopisy, zošity, knihy, papiere do tlačiarní, papierové obaly, krabice, obálky, hygienické a kuchynské potreby, ale aj bytové dekorácie (napr. tapety, tienidlá na lampy), umelecké diela, stolné hry, domčeky pre bábiky ad. Papier však nájdeme aj v produktoch, kde by sme to nečakali: v niektorých typoch obväzov, aviváží či tekutých mydlách.

Druhy papiera

Druhy papierov sa líšia hrúbkou, gramážou, povrchovou úpravou, ale aj zložením. Stretnúť sa môžete napr. s ofsetovým papierom, kriedovým papierom, prírodným papierom, recyklovaným papierom, grafickými papiermi a špeciálnymi papiermi, fotopapierom, LWC papierom, termopapierom, kartónom a lepenkou, samolepiacim a vizitkovým papierom, transparentným papierom, samoprepisovacím papierom či tabelačným.

Vlastnosti a použitie jednotlivých druhov papierov musíte brať do úvahy napr. pri výbere papiera do tlačiarne. Neplatí totiž, že si každá tlačiareň poradí s každým typom papiera. Ich vzájomnú kompatibilitu je dobré si vždy overiť na webe výrobcu, ktorý spravidla uvádza pri každom modeli podporované formáty a typy papiera.

Ako triediť papier

Ak chcete prispieť k ochrane lesov, mali by ste papier triediť. Papier na recykláciu vyhadzujte do modrých kontajnerov, a pokiaľ máte väčšie množstvo, odovzdajte ho do zberných surovín.

Priamo na zbernej nádobe nájdete nálepky, ktoré opisujú, čo patrí do papiera, a čo nie. Do modrých kontajnerov môžete vhodiť časopisy, noviny, zošity, krabice, papierové obaly, lepenkové výrobky, obálky s filmovými okienkami, papiere so svorkami, bublinkové obálky bez plastového vnútra a tiež knihy (bez väzby). V prípade, že máte väčšie množstvo kníh, zvoľte radšej zberný dvor.

Na recykláciu sa nehodí napr. papier s povrchovou úpravou (voskovaný, kriedový) a uhlový, mastný alebo inak znečistený, hygienické potreby, ale ani účtenky.

V prípade, že chcete urobiť pre ochranu životného prostredia viac, prečítajte si aj tipy, ako si zariadiť zelenú kanceláriu alebo ako ušetriť vo firme za elektrinu.

Recyklácia papiera

Recyklácia papiera je proces spracovania odpadového papiera pre opätovné použitie. Cieľom je vyrobiť nový a použiteľný papier. Návrat papiera do recyklačného procesu umožňuje zaistenie jeho dostatku pre ďalšiu výrobu a tiež zníženie spotreby dreva. Do budúcnosti nie je riešením zrecyklovať čo najviac papiera, ale spotrebu papiera čo najviac obmedziť.

Ako recyklovať papier

Papier je možné recyklovať 5x až 6x – podľa typu papiera a použitej technológie. Každou recykláciou sa ale znižuje jeho kvalita, pretože dochádza ku kráteniu papierových vlákien. Z recyklovaného papiera sa najčastejšie vyrábajú zošity, kartón alebo toaletný papier. Existuje ale aj recyklovaný kancelársky papier určený pre tlačiarne a kopírky.

Proces recyklácie

  1. Na začiatku sa papier vytriedi a zvezie k spracovateľovi.
  2. Papier sa dostáva do rozvlákňovača. V ňom sa zmieša s vodou a vznikne kaša, z ktorej treba odstrániť všetko, čo tam nepatrí (farby, atrament, svorky a pod.).
  3. Zo získanej kaše sa pomocou sústavy valcov vyžmýka voda a vzniknutá surovina sa suší.
  4. Posledným krokom je bielenie.​

Zrecyklovaný papier sa delí podľa tried (kategórií). Každá z nich má inú cenu na trhu a papierne ho nakupujú práve podľa týchto tried. Málokto vie, že sa papierový recyklát používa aj na výrobu umelého snehu na filmárske účely, do zváracích elektród, asfaltových zmesí či brzdových obložení. Z vlákien, ktoré už nie je možné recyklovať, sa vyrábajú izolačné výplne, platá na vajcia, návinové ruličky a podobné výrobky, kde kvalita papiera nie je taká dôležitá.